back to top

Blog

komma concept

KOMMA
‘I’d rather be a comma than a full stop’ zingt Coldplay in het lied Waterfall.
Dat Studio Aandacht juist dit oppikt en verbindt met de komma (die eigenlijk een apostrof is) in de naam
van het Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch, getuigt van een scherp inzicht in waar het museum voor wil staan: 
een dialoog openen, iets nieuws ontdekken, open staan voor de wereld. 
Een punt is een eindstation, een gevestigde reputatie, dood in de pot. Dat past niet bij een museum voor eigentijdse
beeldende kunst en design. De komma staat ook voor Studio Aandacht: als verbindend element tussen schijnbaar
verschillende werelden: ratio en emotie, het culturele en het commerciële, het zakelijke en het persoonlijke.

komma-gemonteerd